Disclaimer

Disclaimer autowastips.nl

Je auto wassen doe je om die mooi en netjes te houden. Wat je niet wilt is dat er door het auto wassen schade, krasjes of andere problemen ontstaan. Op onze website vindt je tips om je daar bij te helpen.

Zorg dat je zelf aanvullend onderzoek verricht!

We willen je echter nadrukkelijk wijzen dat je zelf verantwoordelijk bent voor het opvolgen van die tips. Indien je op basis van de informatie op deze website beslissingen neemt of bepaalde handelingen uitvoert, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Dat betekent dat we je adviseren om altijd zelf nog aanvullend onderzoek te doen, bij een specialist te rade te gaan en een tip of product eerst op een onopvallend stukje te proberen. Want ondanks dat we deze website zo zorgvuldig als mogelijk proberen samen te stellen is het niet onmogelijk dat er ook op deze website onbewust en onbedoeld onjuiste informatie staat. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat jouw interpretatie van de tekst anders is dan dat we daadwerkelijk bedoelen. En wellicht is de tip die we geven helemaal niet geschikt voor jouw auto, bijvoorbeeld omdat de velgen, bumpers of lak van ander materiaal zijn dan voor waar het artikel is geschreven.

Om dit lange verhaal kort te maken: waar het op neerkomt is dat wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden content, noch voor schade die door gebruikers geleden wordt als gevolg van het gebruik daarvan.

Dat geldt zeker omdat de informatie op deze website is samengesteld door diverse auteurs. De berichten op autowastips vertegenwoordigen de mening van de auteur. De waarheid voor die auteur is wellicht anders dan wat voor jou de waarheid is. Nogmaals: indien je uitsluitend op basis van de informatie op deze website beslissingen neemt, bent je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Informatie kan wijzigen

Wij behouden ons het recht informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen zonder opgave van reden. Sterker nog, als wij bij voortschrijdend inzicht betere tips kunnen geven of tot de conclusie komen dat voor een oude tip bijstelling nodig is, dan zullen we dat doorvoeren. Het kan dus gebeuren dat een artikel in de loop van de tijd gewijzigd of verwijderd wordt.

Autowastips stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website worden gemeld: redactie@autowastips.nl

Linkjes van en naar externe websites

Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat we vanaf deze website linken naar websites en webshops die wij zelf niet beheren. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites of links waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website of een handeling (bijvoorbeeld aankoop product) via een link van onze website naar die website of anderszins, wordt uitgesloten.

Tips autowassen
Logo